Til ejendomsmæglere

På denne side kan ejendomsmæglere finde oplysninger til brug ved et hussalg.

Der er IKKE medlemspligt i grundejerforeningen. Da medlemskab er personligt, er det ikke relevant, om forrige ejer er medlem eller i restance.

Kontingentet udgør 175 kr. pr. år (215 kr. hvis man ikke er tilmeldt BS) som opkræves som en engangsbetaling i starten af året. 

Der er ikke andre bidrag eller gebyrer til foreningen.

Der er ikke fællesgæld i foreningen.

Der betales ikke indskud.

Der er ikke gebyr i forbindelse med en overdragelse.

Der er ikke en antenneforening.

Oplysninger om formand og kasserer kan findes her: Bestyrelsen

Seneste regnskab, budget og generalforsamlingsreferat findes her: Referater

Vedtægter findes her: Vedtægter

Der er ikke noget ordensreglement.

Er ovenstående ikke tilstrækkeligt eller ønskes det at vi skal udfylde blanketterne til ejendomsmægler, så tager vi et administrationsgebyr. Henvendelser vedr. ejendomsmæglerpapirer sendes til kasserer@gvg.dk.