FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad skal jeg gøre, hvis naboen spiller høj musik?

For at opretholde et godt naboskab er den bedste ide, at gå ind til naboen og spørge pænt om han vil skrue ned for lyden. Er han ikke lydhør over for dette, kan man i sidste ende kontakte politiet.

Vejbyggelinjer og vejudvidelseslinjer

På arealet mellem vejbyggelinje og vejskel må der ikke opføres ny bebyggelse eller foretages andre ændringer af blivende art uden tilladelse fra vejbestyrelsen. Den eneste forskel på en vejbyggelinje og en vejudvidelseslinje er, at arealet for så vidt angår en vejudvidelses linje skal afgives vederlagsfrit til vejmyndigheden, hvis denne kræver det.

Hvis der er lyst vejbyggelinjer på en grund, skal vejmyndigheden ekspropriere, hvis de vil gøre brug af arealet.

Ved vejudvidelseslinjer har de allerede nærmest erhvervet arealet.

Dette er forskellen.

Det fremgår af jeres tingbog – servitutter – om der er lyst vejbyggelinjer ellervejudvidelseslinjer på jeres ejendom.

Min nabo klipper ikke sin hæk?

Bed ham i første omgang om at få det gjort. Vil han ikke det kan man bede om at få et hegnssyn, hvor en uvildig hegnskyndig fra kommunen vil træffe en afgørelse om hvorledes hegnet bør klippes.