2024-04-24 Referat

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24.april 2024 kl. 19.

Sted:  Georg Sandersen, Søgårdsvej 18 C

Tilstede: Georg Sandersen, Per Bressendorff, Tania Sass, Anette Schrøder, Karan Khosla, Rasmus Jensen, Helle Harremoes (ref)

Konstituering af bestyrelsen, jf. lovene efter afholdelse af generalforsamling.

Formand: Georg Sandersen

Kasserer: Tania Sass

Næstformand: Per Bressendorff

Sekretær: Karan Khosla

Forretningsordenen og den faste dagsorden blev godkendt. 

Referat fra generalforsamlingen er godkendt af dirigenten og lagt på hjemmesiden.

 

Opgavefordelingen. Opgaver fordelt. Helle udsender listen med opdateret samling af opgaver.

Aktivitetskalender. Gennemgået og Georg ajourfører.

 

1.      Meddelelser

Fællesrådet havde 100 årsdag den 6. marts 2024. Ideen var bl.a. at vi fik markeret os overfor politikerne og det lykkedes.

 

 

2.      Emner til diskussion

Georg og Rasmus finder ud hvordan det skal fungere med bådene. Der bliver arrangeret et Åbent hus ved bådene, når de er klar.

Støjplanen – se evt. kommunens hjemmeside Generelt er hastigheden nedsat til 50 km. Georg kontakter borgmesteren, for at høre om vi kan gøre noget sammen - her er primært Helsingørmotorvejen et område vi ønsker prioriteret. 

Bevaringsværdige træer – Der kommer senere en TEMA-lokalplan, men allerede nu kender vi intentionen. Georg spørger kommunen om vi kan få en oversigt over hvilke træer der er i spil, og specielt hvilke der er på privat en grund. Vi skal også undersøge, hvad er en gyldig grund til at få sit træ pillet ud af lokalplanen.

 

 

3.      Økonomi, status og regnskab

Tania aftaler en overdragelsesplan mht. kassererposten med Torben.

 

4.      Arrangementer og aktiviteter

Tur til fugleudkigstårn 13.maj kl. 19. Georg køber lidt vin og chips

Sankt Hans – Lions laver boder, og vi laver opslag på FB evt. linkes til FB Gentofte og 2820 Gentofte.

Julearrangement - arrangeres på næste møde

 

5.      Medlemsbladet/ meddelelser til medlemmerne

Vi gør som aftalt på strategimødet

 

6.      Dialogmødet

Referat fra sidste møde modtaget. Møderne med Park og Vej bliver ikke ændret. Forår på Rådhuset og efterår i marken.

Der pågår en undersøgelse af mulighed for cykelstier på Fuglegårdsvej.

Efter sommerferien vil vi efterlyse ting kommunen kan forbedre, og så vil vi samle dem sammen.

 

7.      Fællesrådet

Her arbejdes p.t. på 3 områder.

Opfølgning på separationen af spildevandet. Afventer det endelige administrationsgrundlag. Møde med kommunen 8. maj

Afklaring om hvordan får vi en bedre orientering om tiltag på nabogrunden -nabohøringer m.m.

Mødeform og dialog med Park og vej forvaltningen. Orientering og drøftelser om kommende tiltag.

 

8.      Næste møde.

  13. august hos Per Anemonevej 13

9.      Eventuelt 

NA