Parkeringsorden

April 2023

Bemærkninger til ny parkeringsorden

Mange steder i Gentofte kommune opleves store parkeringsproblemer, ja nogle steder det rene anarki.

Problemerne er ikke ens alle steder.

Gentofte er en fuldt udbygget kommune og byen er præget af mange biler. Flere familier har 2 eller flere biler. Befolkningen færdes meget rundt i deres biler. Men bilen skal jo holde et sted, når den ikke er ude at køre, hvad enten det er hjemme eller når man har et ærinde ude i byen.

Sammenfattende giver vores adfærd og tidligere trufne beslutninger 2 væsentlige problemer.

Det ene problem er, at vi har brug for at kunne parkere bilen når vi er ude at handle eller har andre gøremål. Dette skal gerne ske i rimelig nærhed af hvor vi har vores gøremål. Dette problem er typisk omkring bydelscentrene, men kan også forekomme ved sportsanlæg, stationerne og andre steder.

Problemerne opstår til dels ved at tidsbegrænsninger ikke overholdes. Her kunne der godt være en bedre anvisning om supplerende p-pladser og p-pladser for langtidsparkering. Det må have konsekvenser ikke at overholde p-reglerne. Til brug herfor er det nok nødvendigt at have p-vagter.

Det andet problem er, at i beboelsesområder, især ældre bebyggelser og ejendomme i flere etager er der ikke den nødvendige parkeringskapacitet.

Udbygningen af Gentofte Kommune startede på et tidspunkt, hvor meget få havde biler. Der blev bygget større beboelsesejendomme flere steder, men efter datidens normer uden parkeringsplads. Tiden er nu en anden, og selv familier i små lejligheder har bil. Der er ved mange beboelsesejendomme ikke de nødvendige parkeringspladser til at imødekomme borgernes behov. Disse biler er henvist til de offentlige veje.

Der er således behov for, at der flere steder må anlægges parkeringspladser blandt andet for at sikre fremkommeligheden.

Vi må og skal væk fra vores ry om, at i Gentofte behøver man ikke overholde p-reglerne på offentlige veje og p-pladser.

Flere steder vil der være modsatrettede interesser. Det kan være beboere i eller omkring bydelscentrene. En ordning for disse grupper må tænkes ind i en ordning.

Vi må sikre fremkommeligheden og der skal tages hensyn til de forskellige typer medborgere. Derfor må der være regler, som gælder for alle. Og derfor skal det have konsekvens når regler ikke overholdes.

Vi har ikke brug for et nidkært parkeringskorps, der noterer alt og alle for den mindste forseelse. Det er nødvendigt, at visse forseelser håndhæves så som parkering ved parkering forbudt skilte, parkering ved busstop, parkering ved invalidepladser, parkering i svingbaner, parkering foran porte og indkørsler, parkering med hele bilen på fortove, parkering på cykelstier (også delvis) og parkering i 2. position.

Andre forhold kan administreres lempeligere, så som 10 m fra kryds. Hvad betyder det, at der kun er f.eks. 9,5 m, eller at bilen holder en smule skævt ind på de hvide striber ved en parkeringsplads.

 

Gentofte Sogns Grundejerforening

v/Georg Sandersen, Formand