Kommuneplan

Meget langt er vi enige i de hensigter der er. Der er en ting vi gerne vil have fremhævet og det er forholdet om parkering. Derfor er der lavet et høringssvar herom.

Det lyder:

 

I de seneste 10 år er befolkningstallet og antallet af biler hjemmehørende i Gentofte Kommune steget.

I dagligdagen mærker vi stigningen i praksis. Flere biler kræver plads. I de bydele, hvor vi har handelsstrøg og boligområder sammen, er parkeringspladskapaciteten dagligt under pres.

Udviklingen viser, at stigningen i antallet af biler ikke kun berører borgere, der flytter ind i nybyggede boliger.

Problemet er blevet forstærket af, at det i dag er normalt at familier i etageejendomme af ældre dato har mindst 1 bil. Problemet syntes stigende og forværres også af, at vejene omkring etagebyggeri, især byggeri af ældre dato, er smalle og derfor kan være svært fremkommelige.

 

Vi vil derfor foreslå, at der i kommuneplanen indarbejdes, at der laves en kortlægning over antal af biler hjemmehørende i områder med etageboliger med henblik på, at finde løsninger for behovet for yderligere parkeringsmuligheder.