Mesterlodden lokalplan 430

GSGs indsigelse til Gentofte Kommune ang. lokalplan 430 ang. Mesterlodden

Vi har nu gennemgået og vurderet lokalplan 430. Selve lokalplanen har vi ikke indvendinger til. Dog vil vi gerne om den gamle skovbyggelinje bevares. De bestående ejendomme, der er lovligt opført forbliver, men herved hindres at yderligere byggeri lukker de sidste luftrum i bebyggelsen ud mod Gammelmosen.