Ro en tur på Gentofte Sø

Vedrørende forvaltning af foreningens både på Gentofte Sø

 

Grundejerforeningen for Gentofte og Vangede stiller 2 både til rådighed for foreningens medlemmer.

 

Adgang til båden erhverves ved kontakt til Rasmus Vøgg Jensen på telefon 30 43 18 07 eller på mail rasmus@gvg.com. Adgang til bådene gives ved at man får en kode til en nøgleboks, som man betaler 50 kr for. Gebyret kan indsættes på foreningens konto reg.nr. 4190 konto 7022832. (husk at opgive medlemsnummer eller navn). 

Bestyrelsen forudsætter at brugerne af bådene medvirker til sikring af bådenes drift: løbende rengøring og vedligeholdelse.

Den løbende rengøring forudsættes varetaget af brugerne, der rengør bådene i forbindelse med deres ture på Gentofte Sø. Midler til rengøring ligger i bådene.

Vedligeholdelsen udføres efter behov. Hvis der er behov for det indkaldes brugerne, så de kan medvirke til at udføre den nødvendige vedligeholdelse efter vejledning fra Rasmus Vøgg Jensen .

 

Det praktiske:

Da Gentofte Sø er et Natura2000 område, er det kun tilladt at sejle på søen i perioden fra d. 1. juni til 31. oktober (nøglen til bådebroen vil derfor kun være i postkassen i denne periode).

Oplever du problemer med nøglen eller bådene, kan du kontakte Rasmus (30 43 18 07/ rasmus@gvg.dk).


Hvis man vil fiske fra bådene og er over 18 år, skal man have fisketegn. Et fisketegn koster ca. 50 kr., hvis man bor i kommunen. Man skal dog samtidig være i besiddelse af et lystfiskertegn fra staten. Det kan bestilles på www.fisketegn.dk og koster 185 kr. pr. år, hvis man er mellem 18 år og den alder, hvor man har ret til at oppebære folkepension.

Husk at det kun er tilladt at fiske fra båd og ikke fra bredden eller broerne.


Vi håber du får nogle hyggelige stunder med sejlads på søen.